Dla radców Ogłoszenia Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Wiosenne szkolenie zagraniczne radców prawnych 28 maja – 4 czerwca 2018 r. – przypomnienie o wpłacie II raty.

Szanowni Państwo,

zbliża się termin zapłaty II raty za wyjazd na szkolenie do Portugalii.

Do dnia 20 kwietnia 2018r.  należy dokonać dopłaty do pełnej ceny wyjazdu.

II części –   raty:    –   kwoty  2.641 zł dla radców prawnych

                             –   kwoty  3.141 zł dla osób towarzyszących

 

Wpłaty proszę kierować na konto podane poniżej:

Agencja Podróży Rejs-Mazury  s.c.
E. Kruka 19/2; 10-540 Olsztyn

PKO BP Olsztyn 67 1020 3541 0000 5502 0142 7152

tytułem: II rata – dopłata do wyjazdu OIRP do Portugalii / imię i nazwisko uczestnika/

 

Dowód uiszczenia II raty – wpłaty należy dostarczyć osobiście lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2018r.

do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie
ul. Kopernika 10; 10-511 Olsztyn; e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl

 

Zgłaszający przyjmuje do wiadomości, iż nie uiszczenie II części opłaty za szkolenie i nie przesłanie potwierdzenia do OIRP w Olsztynie odpowiednio we wskazanym terminie skutkować będzie skreśleniem danej osoby z listy Uczestników przy jednoczesnym poniesieniu konsekwencji finansowych określonych karcie zgłoszeniowej.