Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Wiosenne szkolenie zagraniczne dla radców prawnych na Teneryfie w dniach 23 maja – 30 maja 2019 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) oraz umożliwiając wypełnienie obowiązku szkoleniowego przez radców prawnych, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uprzejmie zawiadamia, że w dniach 23 maja – 30 maja 2019 r., organizuje wyjazdowe wiosenne szkolenie radców prawnych.

Jako miejsce szkolenia został wybrany hotel  Club Hotel Riu Buena Vista **** na Wyspach Kanaryjskich – Teneryfa – Playa Paraiso. Wyjazd organizowany będzie przez Agencję Podróży Rejs-Mazury spółka cywilna Paweł Kamiński, Artur Kamiński w Olsztynie oraz TUI Poland Sp. z o.o.

Opis katalogowy hotelu: https://www.tui.pl/wypoczynek/wyspy-kanaryjskie/teneryfa/clubhotel-riu-buena-vista-tfs34020

W ramach szkolenia uczestnikom gwarantujemy:

  • przelot samolotem na trasie Warszawa – Teneryfa – Warszawa, wraz z opłatami lotniskowymi i opłatą transportową.
  • transfery: lotnisko – hotel – lotnisko,
  • wyżywienie: w formie ALL INCLUSIVE
  • opieka polskojęzycznego rezydenta na miejscu, który nie będzie na wyłączność grupy
  • dostęp do sali spotkań (częściowo otwartej) w trakcie wyjazdu przez cztery dni po cztery godziny
  • ubezpieczenie: ubezpieczenie kosztów leczenia w wysokości do 250 000 zł, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków do wysokości 30 000 zł, ubezpieczenia OC w szkodach na osobie do 100 000 zł, szkody rzeczowe do 20 000 zł (franszyza redukcyjna 800 zł).
  • GWARANCJĘ NIEZMIENNOŚCI CENY,
  • Zabezpieczenie materiałów szkoleniowych dla uczestników (notatnik, długopis)

 

Uczestnicy pokrywają koszt szkolenia, wpłacając na rachunek bankowy wskazany w informacji przekazanej przez OIRP w Olsztynie, kwotę  2.940,00 zł (miejsce w pokoju dwuosobowym) płatną w dwóch częściach: I w kwocie 344 zł do dnia 20.11 2018 r.; II w kwocie 2.596 zł do dnia 18.04.2019 r.

Uczestnicy mają możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zgodnie z warunkami określonymi w Warunkach uczestnictwa w Szkoleniu.

TERMIN NA SKŁADANIE KART ZGŁOSZENIOWYCH UPŁYWA w dniu 20.11.2018 r.

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona, w związku z czym o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność dostarczenia zgłoszeń wraz z dowodem wpłaty I raty oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych do OIRP w Olsztynie (data, godzina).

Warunkiem umieszczenia na liście uczestników jest dostarczenie do OIRP w Olsztynie (osobiście lub za pomocą maila) prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z potwierdzeniem uiszczenia I części opłaty za szkolenie w kwocie 344 zł oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

OIRP zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z uwagi na zbyt małe zainteresowanie radców prawnych, albo innych przyczyn niezależnych od OIRP.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest:

– wysłanie od OIRP w Olsztynie do dnia 20.11.2018 r. prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z załączonym potwierdzeniem uiszczenia wpłaty I raty oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych;

– brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich w stosunku do OIRP w Olsztynie – zgłoszenia osób które będą posiadały zaległość w uregulowaniu składek nie będą uwzględniane.

 

Osoby towarzyszące:

W przypadku braku chętnych spośród radców prawnych, po 20.11.2018 r. będzie istniała możliwość udziału w wyjeździe szkoleniowym osób towarzyszących. W takim przypadku niezbędne będzie dokonanie zgłoszenia osoby towarzyszącej z podaniem wymaganych danych (określonych w karcie zgłoszeniowej) i uiszczenie opłaty za wyjazd w pełnej wysokości, to jest 3.440 zł w terminach wskazanych w informacji przekazanej przez OIRP.

 

Dziekan OIRP w Olsztynie

Katarzyna Skrodzka – Sadowska

 

Informacja o przetwarzaniu danych Teneryfa 2019

Karta zgłoszeniowa na szkolenie – Teneryfa

Warunki uczestnictwa w wyjeździe

Zgoda dla OIRP na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku dot RYN