Ogłoszenia Strona główna

Uwaga uczestnicy Balu Prawnika!

Uprzejmie informuję, że podczas XVIII Balu Prawnika w dniu 22.02.br. Fundacja Radców Prawnych IUS wraz z OIRP w Olsztynie przeprowadzi zbiórkę pieniężną na rzecz Fundacji „Przyszłość Dla Dzieci” z siedzibą w Olsztynie. Środki finansowe zebrane podczas Balu zostaną przekazane na  finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci objętych opieką Fundacji, jak również na zakup lekarstw, sprzętu medycznego, pokrywanie kosztów przejazdów i pobytu w placówkach leczniczych dziecka oraz opiekunów dziecka, a także na pomoc materialną dzieciom z rodzin ubogich oraz takim, które w skutek zdarzeń losowych znalazły się w krytycznej sytuacji.

Datki będą zbierane do puszek.

Liczymy na Państwa wsparcie i aktywny udział w zbiórce.

 

Dziekan Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Prezes Zarządu Fundacji IUS Michał Korwek