Ogłoszenia Strona główna

Urząd Patentowy RP zaprasza na webinarium nt. „Wybrane zagadnienia zmian w ustawie Prawo własności przemysłowej i ich wpływ na zakres ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych”

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w webinarium z dr Dariuszem Kuberskim, prokuratorem byłej Prokuratury Generalnej, adiunktem KPSW w Bydgoszczy nt.:

„Wybrane zagadnienia zmian w ustawie Prawo własności przemysłowej i ich wpływ na zakres ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych”

 

W ramach webinarium poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:

 

  • aspekty intertemporalne Prawa własności przemysłowej  w ujęciu procesowym i materialnoprawnym, wynikające z nowelizacji p.w.p.,
  • ekstensywne ujęcie definicji znaku towarowego, zmiany w definicji wzoru przemysłowego i ich skutki,
  • zakres ochrony znaku towarowego Unii Europejskiej i znaku rejestrowanego w trybie międzynarodowym,
  • ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy,
  • ochrona wzoru przemysłowego w prawie autorskim i na gruncie Prawa własności przemysłowej,
  • najczęściej występujące błędy w praktyce orzeczniczej stosowania przepisów art. 303 i 305 p.w.p..

 

Webinarium odbędzie się dnia 20 maja 2020 r. (środa) w godz. 13:00-15:00

Link do  wydarzenia pojawi się wkrótce;

https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-0/webinarium-pt-wybrane-zagadnienia-zmian-w-ustawie-prawo-wlasnosci

*Przed dołączeniem do spotkania prosimy o wyciszenie mikrofonu i wyłączenie kamerki w swoich urządzeniach. W trakcie wydarzenia będzie możliwość zadawania pytań na czacie.