Strona główna

Tomasz Parkasiewicz Przewodniczącym Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów

W czasie posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych w dniu 5 grudnia 2020 roku zostały powołane  stałe komisje KRRP dokonano również wyboru Przewodniczących poszczególnych Komisji:

Przewodniczącym Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR) wybrany został r. pr. Tomasz Parkasiewicz.

 

Powołano również:

🔹 Komisję Aplikacji – Przewodniczący r. pr. Bartosz Szolc-Nartowski

🔹 Komisję Doskonalenia Zawodowego – Przewodniczący r. pr. Andrzej Domański

🔹 Komisję Etyki i Wykonywania Zawodu – Przewodniczący r. pr. Ryszard Wilmanowicz

🔹 Komisję Praw Człowieka – Przewodniczący r. pr. Bartłomiej Tkacz

🔹Komisję Promocji Zawodu – Przewodniczący r. pr. Adam Król

🔹 Komisję Wspierania Rozwoju Zawodowego – Przewodniczący r.pr. Bartosz Opaliński

🔹 Komisję Zagraniczną – Przewodnicząca r. pr. Joanna Wisła-Płonka.