Strona główna

Terminy i miejsca zebrań rejonowych

Przypominamy o terminach i miejscach przeprowadzenia wyborów delegatów na Zgromadzenie OIRP w Olsztynie XII kadencji:

1) dla rejonu I (Olsztyn) na dzień 12 czerwca 2024 r. (środa), na godz. 12:00-16:00 w Centrum Szkoleniowym przy ul. Warmińskiej 14 lok. 8 w Olsztynie,

2) dla rejonu II (Kętrzyn) na dzień 11 czerwca 2024 r. (wtorek), w godzinach 12:00-16:00 w  Urzędzie Miasta  Mrągowa przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie,

3) dla rejonu III (Ostróda) na dzień 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek), w godzinach 12:00-16:00 w Centrum Szkoleniowym przy ul. Warmińskiej 14 lok. 8 w Olsztynie,

4) dla rejonu IV (Ostrołęka) na dzień 11 czerwca 2024 r. (wtorek), w godzinach 12:00-16:00 w Urzędzie Miasta Ostrołęki przy Placu gen. J. Bema 1 w Ostrołęce,

5) dla rejonu V (Ciechanów) na dzień 13 czerwca 2024 r. (czwartek) w godzinach 12:00-16:00 w Muzeum Szlachty Mazowieckiej przy ul. Warszawska 61 w Ciechanowie.

Poniżej publikujemy listę kandydatów na delegatów XII kadencji Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie zarejestrowanych przez Okręgową Komisję Wyborczą OIRP w Olsztynie.

Lista zgłoszonych kandydatów na delegatów XII kadencji Zgromadzenia Okrę…