Dla radców Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Szkolenie stacjonarne OIRP w Olsztynie 7.04.2018 r.-zmiana miejsca szkolenia

Z przyczyn niezależnych od OIRP w Olsztynie nastąpiła zmiana miejsca szkolenia stacjonarnego  w dniu 7.04.2018 r. pt. „Kontradyktoryjność procesu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu ciężaru dowodu, w zależności od tego co jest sporne pomiędzy stronami przed procesem oraz od okoliczności, na które strony powołują się w toku postępowania, rodzaje domniemań prawnych, przykłady domniemań z przepisów prawa, wpływ domniemań na rozkład ciężaru dowodu”, które poprowadzi SSO Agnieszka Żegarska.

Uwaga!

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu Warmińskiego przy ul. Kołobrzeskiej 1 w Olsztynie