Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Szkolenie stacjonarne OIRP w Olsztynie 22.04.2017 r.

Szkolenie stacjonarne pt. „Najważniejsze zmiany w kodeksie cywilnym i kodeksie postępowania cywilnego wprowadzone obszerną nowelizacją tych ustaw obowiązującą od dnia 8.09.2016 r. –pierwsze wnioski z praktyki jej stosowania”, cz. II

W dniu 22.04.2017 r. (sobota) w godzinach 09.00-13.00 odbędzie się szkolenie pt. „Najważniejsze zmiany w kodeksie cywilnym i kodeksie postępowania cywilnego wprowadzone obszerną nowelizacją tych ustaw obowiązującą od dnia 8.09.2016 r. –pierwsze wnioski z praktyki jej stosowania”, cz. II, które poprowadzi SSO w Olsztynie Agnieszka Żegarska.

W czasie trwania szkolenia przewidziana jest jedna przerwa kawowa.

Szkolenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Hotelu Park przy ul. Warszawskiej 119 w Olsztynie.

Ze względu na ponoszenie przez Izbę kosztów szkolenia zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu / ewentualnie rezygnacji
w Biurze OIRP pod adresem e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl lub pod numerem tel. 89 5279863 w terminie do 21.04.2017 r. (piątek) do godziny 11.30