Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Szkolenie stacjonarne OIRP w Olsztynie 13.05.2017 r.

W dniu 13.05.2017 r. (sobota) w godzinach 09.00-13.00 odbędzie się szkolenie pt. „Najważniejsze zagadnienia prawne w zakresie obrotu nieruchomościami,
w tym ograniczenia tego obrotu, w szczególności w zakresie obrotu ziemią rolną”,  które poprowadzi notariusz dr hab. Adam Bieranowski.

W czasie trwania szkolenia przewidziana jest jedna przerwa kawowa.

Szkolenie odbędzie się w Sali konferencyjnej Hotelu Warmińskiego przy ul. Kołobrzeskiej 1 w Olsztynie.

Ze względu na ponoszenie przez Izbę kosztów szkolenia zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu / ewentualnie rezygnacji
w Biurze OIRP pod adresem e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl lub pod numerem tel. 89 5279863 w terminie do 12.05.2017 r. (piątek) do godziny 11.00.

Udział w szkoleniu osób nie będących członkami OIRP w Olsztynie będzie możliwy tylko za zgodą Biura.