Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Szkolenie stacjonarne dla radców prawnych z rejonu Ostrołęki i Ciechanowa

W związku z realizowaną formułą wspólnych szkoleń dla radców prawnych z Ostrołęki i Ciechanowa Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zaprasza na szkolenie na temat

„RODO – pierwsze doświadczenia praktyki stosowania przepisów o ochronie danych osobowych”, które poprowadzi – r. pr. Marcin Adamczyk.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 18 maja 2019 roku w godzinach 10:00 – 14.00 w  Karczmie Nowa Ostoja w Ostrołęce, przy ul. Stacha Konwy 3.

Bezpośrednio po wykładzie planowane jest spotkanie integracyjne, w ramach którego przewidziany jest wspólny obiad.

Z uwagi na konieczność przygotowania szkolenia na ustaloną ilość osób oraz ewentualnej rezerwacji przejazdu /busa/ z Ciechanowa prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu w terminie do 13 maja 2019 roku drogą mailową Wicedziekanom: radcy prawni z Rejonu Ostrołęki na adres witlew@kancelaria-witlew.pl lub telefonicznie: kom. 502 677 164, zaś radcy prawni z Rejonu Ciechanowa na adres: kancelaria@tetkowski.com.pl lub telefonicznie: kom. 502 665 260 wraz z informacją, czy radca będzie korzystał z busa czy dojazd na miejsce szkolenia z Ciechanowa planuje we własnym zakresie.

Organizatorzy zapewniają dojazd z Ciechanowa, przy minimalnej liczbie zgłoszeń 8 osób.

Dziekan i Wicedziekani