Bez kategorii Dla radców Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Szkolenie Rejonowe w Ciechanowie

W dniu 14 kwietnia 2018r.  w Hotelu „Zacisze” w Ciechanowie  odbyło się kolejne organizowane przez OIRP Olsztyn stacjonarne szkolenie rejonowe poświęcone tematyce ochrony danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (GDPR- General Data Protection Regulation), w Polsce zwanego powszechnie RODO. Szkolenie kierowane było do radców prawnych z rejonu  Ostrołęki i Ciechanowa.

O aspektach praktycznych zmian  w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych opowiadała nam wykładowca dr Marlena Sakowska-Baryła, doktor nauk prawnych, radca prawny w Urzędzie Miasta Łodzi, redaktor naczelna kwartalnika „ABI Exspert”, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp.p, członkini Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego.

Na szkoleniu obecna była Dziekan OIRP w Olsztynie oraz członkowie Rady OIRP w Olsztynie. Przy okazji pobytu w Ciechanowie spotkali się oni z Prezydentem Miasta Ciechanów Panem Krzysztofem Kosińskim.

W przypadku naszej Izby można już mówić o cyklu wydarzeń poświęconych tej tematyce. We wrześniu 2017r. nasza Izba przy udziale Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA EAL z siedzibą w Brukseli  zorganizowały w Olsztynie międzynarodową konferencję poświęconą RODO (prelegentami na konferencji byli zarówno polscy, jak i zagraniczni eksperci zajmujący się tematyką ochrony danych osobowych., m.in. mec. Dominik Lubasz, mec. dr Marlena Sakowska-Baryła, prof. Przemysław Polański, a także przedstawiciel Głównego Inspektora Danych Osobowych), w marcu 2018r. odbyło się szkolenie w Olsztynie w ramach stacjonarnych sobotnich szkoleń (wykładowca r.pr. Milena Witkowska z Kancelarii Maruta Wachta sp.j. w Warszawie). W kwietniu br. odbędzie się w Jastrzębiej Górze jeszcze jedno kolejne szkolenie poświęcone ochronie danych osobowych, które poprowadzi nasza izbowa koleżanka r.pr. Liliana Chmiel – Nowacka.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Wiceprezesa Krajowej Izby Radców Prawnych oraz Michała Korwek oraz Dziekan OIRP w Olsztynie Katarzyny Skrodzkiej – Sadowskiej Ośrodek Badań Studiów i Legislacji działający przy Krajowej Izbie Radców Prawnych przygotowuje komplet wzorcowych dokumentów związanych z wdrożeniem i stosowaniem RODO w kancelariach, który udostępniony zostanie za pośrednictwem Izb wszystkim radcom prawnym.

Zdjęcia:Szkolenie w Ciechanowie 14.04.2018 r.

r.pr. Beata Urbańska

Wicedziekan  Lech Ciarkowski