Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Szkolenie ON-LINE: Skarga Nadzwyczajna w praktyce Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – termin zgłoszeń 4 listopada, godz. 14:00

UWAGA! Nowy sposób rejestracji na szkolenie! Prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia.

W dniu 6 listopada 2021 r.(sobota) w godzinach 9:00-13:00 odbędzie się szkolenie w trybie on-line dla radców prawnych pt. Skarga Nadzwyczajna w praktyce Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Szkolenie poprowadzi radca prawny Paweł Chrupek.

Paweł Chrupek – radca prawny. Dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego. Specjalizuje się w prawie procesowym. W Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców koordynuje merytorycznie prace Wydziału Interwencyjno-Procesowego. Reprezentuje Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w postępowaniach przed Sądem Najwyższym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz TSUE.

Ilość miejsc na szkolenie – 500.

Szkolenie odbędzie się poprzez platformę internetową ZOOM w formie videokonferencji.

Do udziału w szkoleniu niezbędny jest dostęp do internetu, komputer/laptop/tablet/telefon wyposażony w kamerę oraz wskazane jest korzystanie ze słuchawek z mikrofonem – choćby telefonicznych (dla osób chcących aktywnie brać udział w szkoleniu poprzez zadawanie pytań prowadzącemu).

Podczas szkolenia wygenerowana zostanie lista obecności uczestników, dlatego za udział w tej formie szkolenia będą naliczane punkty szkoleniowe dla osób zarejestrowanych i uczestniczących w szkoleniu.

UWAGA! Nowy sposób rejestracji na szkolenie!

W celu zarejestrowania się na szkolenie należy kliknąć w link:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYoduqurDMjE9QwHxCADfAiORyxj6VEPkPX

oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez wpisanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz nr wpisu na listę OIRP w Olsztynie (są to dane niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu).

Rejestracja na szkolenie możliwa jest do dnia 4 listopada 2021 do godz. 14,00.

Link uprawniający do wzięcia udziału w szkoleniu zostanie Państwu przesłany w piątek 5.11.2021 r.

W celu uczestnictwa w szkoleniu należy kliknąć w otrzymany na Państwa e-mail link w dniu 6 listopada 2021 r. przed godziną 9:00.

Uwaga! Do każdego zgłoszenia generowany jest indywidualny link, który ze względu na Państwa i nasze bezpieczeństwo w sieci nie może być udostępniony innym osobom nie zgłoszonym na szkolenie, ani osobom trzecim.

SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA RADCÓW PRAWNYCH NASZEJ IZBY.

 

Michał Korwek

Przewodniczący Komisji ds. doskonalenia zawodowego,

integracji i sportu OIRP w Olsztynie