Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Szkolenie ON-LINE pt. „Ustawa Prawo zamówień publicznych po nowelizacji”

Ze względu na duże zainteresowanie tematyką szkolenia w dniu 3 lutego 2021 r.(środa) w godzinach 16:30-20:30 powtarzamy szkolenie w trybie on-line pt. „Ustawa Prawo zamówień publicznych po nowelizacji” dla radców prawnych, którzy nie zgłosili się na pierwsze szkolenie z tego zakresu. Szkolenie poprowadzi Bogdan Artymowicz radca prawny – Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych.

Limit miejsc wynosi 100 osób.

UWAGA!

Szkolenie odbędzie się poprzez platformę internetową ZOOM w formie videokonferencji.

Po upływie terminu zgłoszeń osoby, które zgłosiły się na szkolenie otrzymają na podane przez siebie adresy mailowe instrukcję zalogowania się na szkolenie oraz kody dostępowe (zaproszenia) na szkolenie.  Kody dostępowe przeznaczone są wyłącznie dla osób zgłoszonych na szkolenie i ze względu na Państwa i nasze bezpieczeństwo w sieci nie mogą być udostępnione innym osobom nie zgłoszonym na szkolenie, ani osobom trzecim.

Do udziału w szkoleniu niezbędny jest dostęp do internetu, komputer/laptop/tablet/telefon wyposażony w kamerę oraz wskazane jest korzystanie ze słuchawek z mikrofonem – choćby telefonicznych (dla osób chcących aktywnie brać udział w szkoleniu poprzez zadawanie pytań prowadzącemu).

Podczas szkolenia możliwe jest wygenerowanie listy obecności uczestników, dlatego za udział w tej formie szkolenia będą naliczane punkty szkoleniowe dla osób zgłoszonych i uczestniczących w szkoleniu.

Ze względu na konieczność przesłania Uczestnikom jednorazowych kodów dostępowych (zaproszeń) oraz ograniczoną liczbę uczestników mogących wziąć udział w szkoleniu on-line, prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu/ewentualnie rezygnacji z podaniem imienia i nazwiska oraz aktualnego adresu e-mail w Biurze OIRP pod adresem e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl lub pod numerem tel. 89 527 98 63 w terminie odpowiednio do 29 stycznia 2021r r. (piątek)  do godziny 14.00. 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc dostępowych prosimy o przemyślane zgłoszenia.

Ewentualne rezygnacje ze szkolenia proszę zgłaszać w terminie do piątku poprzedzającego rozpoczęcie zajęć do godziny 14,00.

SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA RADCÓW PRAWNYCH NASZEJ IZBY.

Michał Korwek

Przewodniczący Komisji ds. doskonalenia zawodowego, integracji i sportu OIRP w Olsztynie