Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Szkolenie ON-LINE: „Plagiat w prawie autorskim”

UWAGA! Nowy sposób rejestracji na szkolenie! Prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia.

W dniu 2 kwietnia 2022 r.(sobota) w godzinach 9:00-13:00 odbędzie się szkolenie w trybie on-line dla radców prawnych pt. „Plagiat w prawie autorskim”.

Szkolenie poprowadzi dr Jakub Michał Doliński – Radca prawny, doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński), ekspert z dziedziny prawa własności intelektualnej, zaprzysiężony stały biegły sądowy z zakresu prawa autorskiego, prawa prasowego, prawa nieuczciwej konkurencji oraz znaków towarowych, absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył studium podyplomowe z prawa autorskiego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ilość miejsc na szkolenie – 500.

Szkolenie odbędzie się poprzez platformę internetową ZOOM w formie videokonferencji.

Do udziału w szkoleniu niezbędny jest dostęp do internetu, komputer/laptop/tablet/telefon wyposażony w kamerę oraz wskazane jest korzystanie ze słuchawek z mikrofonem – choćby telefonicznych (dla osób chcących aktywnie brać udział w szkoleniu poprzez zadawanie pytań prowadzącemu).

Podczas szkolenia wygenerowana zostanie lista obecności uczestników, dlatego za udział w tej formie szkolenia będą naliczane punkty szkoleniowe dla osób zarejestrowanych i uczestniczących w szkoleniu.

UWAGA! Nowy sposób rejestracji na szkolenie!

W celu zarejestrowania się na szkolenie należy kliknąć w link:

oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez wpisanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz nr wpisu na listę OIRP w Olsztynie (są to dane niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu).

Rejestracja na szkolenie możliwa jest do dnia 31 marca 2022 do godz. 14,00.

Link uprawniający do wzięcia udziału w szkoleniu zostanie Państwu przesłany w piątek 1 kwietnia 2022 r.

W celu uczestnictwa w szkoleniu należy kliknąć w otrzymany na Państwa e-mail link w dniu 2 kwietnia 2022 r. przed godziną 9:00.

Uwaga! Do każdego zgłoszenia generowany jest indywidualny link, który ze względu na Państwa i nasze bezpieczeństwo w sieci nie może być udostępniony innym osobom nie zgłoszonym na szkolenie, ani osobom trzecim.

SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA RADCÓW PRAWNYCH NASZEJ IZBY.

Michał Korwek

Przewodniczący Komisji ds. doskonalenia zawodowego,

integracji i sportu OIRP w Olsztynie