Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Szkolenie na Kubie termin zgłoszeń do 17.10.2016 r.

Szanowni Koledzy

Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 507) oraz umożliwiając wypełnienie obowiązku szkoleniowego przez radców prawnych, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uprzejmie zawiadamia, że w Hotelu Tainos na Kubie w terminie 16-23.03.2017r. organizuje wyjazdowe wiosenne szkolenie radców prawnych.

 

Jako miejsce szkolenia został wybrany hotel Tainos na Kubie, położony na półwyspie Varadero.
Jest to 4 gwiazdkowy hotel położony przy piaszczystej plaży
Wyjazd organizowany będzie przez Agencję Podróży Rejs-Mazury Teresa Kamińska, Paweł Kamiński s.c. w Olsztynie oraz TUI Poland Sp. z o.o.
Wszelkie szczegóły dotyczące atrakcji oferowanych przez hotel można uzyskać w Internecie pod adresem:  http://www.tui.pl/wypoczynek/kuba/iberostar-tainos-vra20116

W ramach szkolenia uczestnikom gwarantujemy:

 • transfer na trasie Olsztyn – Warszawa – Olsztyn, Ostrołęka – Warszawa – Ostrołęka;
 • przelot na trasie Warszawa – Varadero – Warszawa;
 • opłaty lotniskowe i transportowe;
 • transfery lotnisko Varadero – hotel Tainos – lotnisko klimatyzowanym autokarem;
 • zakwaterowanie: 7 ilość/noclegów w pokoju dwuosobowym w zespole apartamentów;
 • wyżywienie: all inclusive;
 • opieka polskiego rezydenta i pilota na Kubie;
 • ubezpieczenie kosztów leczenia, transport medyczny, repatriacji (10 000 EUR/osoba), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (trwały uszczerbek na zdrowiu 20 000 PLN/osoba, śmierć 10 000 PLN/osoba);
 • udział w szkoleniu w hotelowej (częściowo otwartej) sali konferencyjnej (4 dni po 5 godzin szkoleniowych – tematyka szkoleń zostanie podana w późniejszym terminie).
 • Kartę turystyczną
 • Wycieczka fakultatywna do Hawany płatna na miejscu

 

Przewidywane godziny przelotu:
Na Kubie cofamy zegarki o 6 godzin.
Wylot z Warszawy ok godz. 10.00, możliwe jest międzylądowanie na Jamajce (bez wysiadania), lądowanie na Kubie w czwartek 16.03.2017 o godz. 16.00.(w przypadku międzylądowania 17.30).
Wylot z Kuby czwartek  23.03.2017r.  o godz. 20.05  , w Warszawie lądujemy w piątek 24.03.2017r. o godz. 12.30.( bez międzylądowania na Jamajce).
Czas transferu z lotniska do hotelu około 45 min.
UWAGA: W/w godziny są podane jako wstępna informacja i mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych do Organizatora jak również OIRP w Olsztynie.

Koszt udziału radcy prawnego w szkoleniu, po uwzględnieniu dofinansowania OIRP w Olsztynie, wynosi 5300 zł (miejsce w pokoju dwuosobowym w zespole apartamentów) i będzie płatny w dwóch częściach: I w kwocie 650,00 zł płatna do dnia 29 września 2016 r., II w kwocie 4650 zł płatna do 8.02.2017 r.

Informacja o konieczności dokonania płatności zostanie przesłana do uczestników po zebraniu minimalnej ilości osób chętnych.

 

Uczestnicy będą mieli możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zgodnie z warunkami określonymi w Warunkach uczestnictwa w Szkoleniu.

 

TERMIN NA SKŁADANIE KART ZGŁOSZENIOWYCH UPŁYWA 17 października 2016r.

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona, w związku z czym o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność dostarczenia zgłoszeń wraz z dowodem wpłaty I raty do OIRP w Olsztynie (data, godzina).

 

OIRP zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z uwagi na zbyt małe zainteresowanie radców prawnych, albo innych przyczyn niezależnych od OIRP.

 

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest:

– wysłanie do OIRP w Olsztynie do dnia 29.09.2016r. prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej ;

– brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich w stosunku do OIRP w Olsztynie – zgłoszenia osób które będą posiadały zaległość w uregulowaniu składek nie będą uwzględniane.

Radca prawny składając kartę zgłoszeniową, przyjmuje na siebie obowiązek uiszczenia całej opłaty za szkolenie.

 
Osoby towarzyszące:

W przypadku zgłoszenia co najmniej 50 radców prawnych OIRP w Olsztynie i braku chętnych ponad tę liczbę, po dniu 14 września 2016 r. będzie istniała możliwość udziału w wyjeździe szkoleniowym osób towarzyszących. W takim przypadku niezbędne będzie dokonanie zgłoszenia osoby towarzyszącej z podaniem wymaganych danych (określonych w karcie zgłoszeniowej) i uiszczenie opłaty za szkolenie w pełnej wysokości, to jest 5950 zł, plus opłata 100 zł w przypadku zadeklarowania udziału w transferze na trasie Olsztyn – Warszawa – Olsztyn; Ostrołęka – Warszawa – Ostrołęka, w terminach określonych w informacji przekazanej przez OIRP w Olsztynie.

 
Karta zgłoszeniowa na szkolenie Kuba