Dla radców Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Szkolenie dla radców prawnych z rejonu Ostrołęki i Ciechanowa – 21.10.2017 r.

W dniu 21 października 2017 roku o godz. 10:00 w  Zajeździe Nowa Ostoja w Ostrołęce, przy ul. Stacha Konwy 3 odbędzie się szkolenie dla radców prawnych z rejonu Ostrołęki i Ciechanowa pt. „Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawo budowlane po zmianach”, które poprowadzi – Wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, r.pr. Anna Barkowska.

Po szkoleniu dla uczestników ok. g. 14.15 przewidziany jest obiad.

Z uwagi na konieczność przygotowania szkolenia na ustaloną ilość osób oraz ewentualnej rezerwacji przejazdu /busa /z Ciechanowa prosimy o zgłaszanie udziału w szkoleniu w terminie do 13 października 2017 roku drogą mailową Wicedziekanom: radcy prawni z Rejonu Ostrołęki na adres witlew@kancelaria-witlew.pl lub telefonicznie: kom. 502 677 164, zaś radcy prawni z Rejonu Ciechanowa na adres: wsbiz@wsbiz.pl  lub telefonicznie: kom. 501 528 487 wraz z informacją, czy radca będzie korzystał z busa czy dojazd na miejsce szkolenia z Ciechanowa planuje we własnym zakresie.

Organizatorzy zapewniają dojazd z Ciechanowa, przy minimalnej liczbie zgłoszeń 8 osób.

Dziekan i Wicedziekani