Ośrodek Mediacji Gospodarczych Strona główna Szkolenia

Szkolenie dla mediatorów

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zaprasza radców prawnych mediatorów Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie na dwudniowe warsztaty szkoleniowe, które odbędą się w dniach 18-19 marca 2016 roku w Ośrodku Szkoleniowym OIRP przy ul. Warmińskiej 14.
Szkolenie przeznaczone jest dla mediatorów Ośrodka, jeżeli pozostaną wolne miejsca w szkoleniu będą mogli wziąć udział pozostali radcowie prawni naszej Izby.

Za udział w szkoleniu będą naliczane punkty szkoleniowe.

 

Szczegółowy plan szkolenia:
18 marca 2016 r. (piątek) – 4 godziny od godziny 16.00, + 1/2 godziny przerwy
Temat: „Dialog Motywujący”- szkolenie poprowadzi Joanna Rutkowska-notatka biograficzna.
Opis szkolenia: Celem szkolenia jest poznanie metody pracy nad wewnętrzną motywacją, która jest podstawowym czynnikiem warunkującym zdolność do dokonywania zmian. W ramach szkolenia zostaną przedstawione podstawy teoretycznych oraz opanowanie praktycznych umiejętności stosowania Dialogu Motywującego.
19 marca 2016 r. (sobota) – 5 godzin od godz. 9.30 + 1 godzina przerwy.
Temat: Impas w mediacji. „Od walki o swoje do uczciwego porozumienia dla obu stron”-szkolenie poprowadzi Konrad Sobczyk- notatka biograficzna.
Opis szkolenia: Celem proponowanego szkolenia jest rozwój i doskonalenie umiejętności prowadzenia mediacji w obszarze przełamywania impasu między stronami oraz inspiracja uczestników do tworzenia własnych metod w pracy w tym obszarze.

 

W trakcie szkolenia uczestnicy:
• poznają model mediacji G. Friedmana i J. Himmelsteina i założenia postawy pozytywnej konotacji,
• doświadczą i sprawdzą działanie metod i techniki pracy z impasem,
• będą mieli możliwość pracy nad własnymi sytuacjami impasowymi,
• będą mieli okazję poddać refleksji swoją postawę wobec impasu.

 

Program szkolenia:
Postawa mediatora wobec impasu.
Źródła impasu.
Metody i techniki pracy z impasem.
„Czarny sen mediatora” – praca z sytuacjami impasowymi uczestników i uczestniczek kursu.

Odpłatność za szkolenie wynosi 50 zł, pozostałą część pokrywa OIRP w Olsztynie.
Kwotę należy uiścić do 22 lutego 2016 r. na rachunek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie
nr 04 1440 1228 0000 0000 0480 3574

 

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie do 22 lutego 2016 r. karty zgłoszeniowej wraz z dowodem wpłaty do OIRP w Olsztynie.
Ewentualne zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się na koszt własny uczestnika, OIRP zapewnia kawę i herbatę podczas szkolenia.

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest:
Brak zaległości w uiszczaniu składek członkowskich na rzecz OIRP w Olsztynie.

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE Z MEDIACJI