Strona główna Szkolenia

Szkolenia finansowane ze środków europejskich dla radców prawnych z terenu całej izby

Szanowni Państwo,

OIRP w Olsztynie zamierza zorganizować cykl szkoleń finansowanych ze środków europejskich w Olsztynie dla radców prawnych z terenu całej izby (również rejon Ciechanów i Ostrołęka).

Temat szkolenia:
Podniesienie specjalistycznej wiedzy Radców Prawnych z kluczowych zagadnień prawa.

Organizator: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie
Czas trwania : marzec – grudzień 2016 r.
Ilość godzin zajęć: 7 tematów po 32 godziny każdy- 224 godziny łącznie
Miejsce: Hotel Dyplomat w Olsztynie

Oferujemy profesjonalną kadrę wykładową, materiały szkoleniowe, obiad oraz bufet kawowy.
Istnieje możliwość uzyskania 100% dofinansowania kosztów kursu , z wykorzystaniem Krajowego Funduszu Szkoleniowego. (Dotyczy mikroprzedsiębiorstw, czyli podmiotów zatrudniających do 9 osób włącznie). Małe przedsiębiorstwa ( zatrudniające powyżej 9 osób) mogą uzyskać do 80% dofinansowania. Dofinansowanie przeznaczone jest wyłącznie dla właścicieli i osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Definicja pracodawcy – oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika w ramach umowy o pracę. DOFINANSOWANIE MOŻNA UZYSKAĆ NA MAKSYMALNIE DWA SZKOLENIA.

Uzyskanie decyzji o dofinansowaniu uzyskuje się przed rozpoczęciem kursu. Deklarujemy wszelką pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Prosimy o kontakt z Askus sp. z o.o., Pan Jacek Błoniecki do dnia 3 lutego 2016 ,mail: jacek@frr.olsztyn.pl ,tel. 501329714, adres: Olsztyn, ul. Ratuszowa 5. Dokumentacja do wypełnienia i złożenia będzie dostępna po 25 stycznia, o czym bezzwłocznie poinformujemy osoby zainteresowane.

 

Tematyka:

1. Temat: Komunikacja w zawodzie prawnika,
Prowadzący: dr A.Frankowiak,
termin: marzec: 5-6, 16-17 lub 23-24 kwiecień 2016
koszt: 1078,00 zł

 

2. Temat: Prawo europejskie,
Prowadzący: SSO Jacek Barczewski,
termin: 7-8, 21-22 maj 2016
koszt: 1078,00 zł

 

3. Temat: Prawo autorskie,
Prowadzący: dr Marek Salomonowicz,
termin: 18-19, 25-26 czerwiec 2016
koszt: 1078,00 zł

 

4. Temat: Prawo kontraktów międzynarodowych,
Prowadzący: SSO Jacek Barczewski,
Termin: 2-3, 17-18 wrzesień 2016
koszt: 1078,00 zł

 

5. Temat: Prawo rodzinne,
Prowadzący: SSO Jolanta Biernat-Kalinowska,
Termin: 8-9, 29-30 październik 2016
koszt: 1078,00 zł
6. Temat: Finanse spółek
Prowadzący: Edward Tomczyk,
Termin: 5-6,26-27 listopad 2016
koszt: 1078,00 zł

 

7. Temat: Prawo restrukturyzacyjne
Prowadzący: SSR Joanna Bury/mec. Anna Kurzyńska,
Termin: 10-11, 17-18 grudzień 2016
koszt: 1078,00 zł
Zainteresowanych prosimy o przesłanie informacji na e-mail OIRP biuro@oirp.olsztyn.pl :
– deklaracja udziału w szkoleniu ( wypisać tematykę)
– Imię i nazwisko uczestnika wraz z kontaktem telefonicznym i e-mailowym
– Informację o pracodawcy ( nazwa, adres, telefon, e-mail)
W przypadku nie korzystania z dofinasowania do szkolenia , opłatę za szkolenie należy wnieść do
29 lutego 2016 roku na konto OIRP z dopiskiem tematyki szkolenia.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 13 lutego 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że w kolejność napływania zgłoszeń decyduje o możliwości pozyskania dotacji na szkolenia.

Jak uzyskać dofinansowanie:

– wypełnić wniosek w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego do swojego lokalnego Powiatowego Urzędu Pracy , deklarujący udział w powyższym szkoleniu (w wypełnianiu wniosku pomoże Askus Sp. z o.o.).
– wypełnić załączniki do wniosku ( prześlemy je wraz z wypełnionym wnioskiem )
– powyższe dokumenty wypełnimy i prześlemy do zainteresowanych e-mailem, po czym należy je podpisać i złożyć w swoim lokalnym Powiatowym Urzędzie Pracy.
– nie należy wpłacać żadnych środków na nasz rachunek przed decyzją o przyznaniu dofinansowania na szkolenie.
– z chwilą pozytywnej decyzji , otrzymacie Państwo środki, które zostaną przelane na nasz rachunek z tytułu szkolenia.