Ogłoszenia Strona główna

SZKOŁA PRAWA BRYTYJSKIEGO I PRAWA UE NA WPIA W OLSZTYNIE!

W związku z zamiarem zorganizowania przez Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w porozumieniu w British Legal Centre Szkoły Prawa Brytyjskiego i Prawa Unii Europejskiej zachęcamy Państwa do zgłaszania uczestnictwa w tych studiach. Czas trwania studiów wynosi dwa lata i kończy się uzyskaniem Dyplomu „An Introduction to English and European Union Law”. Studia są odpłatne, a ich koszt w skali roku wynosi 525 Euro dla Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a dla pozostałych Osób 675 Euro. Kwota ta obejmuje oprócz wykładów i ćwiczeń z prawa brytyjskiego oraz prawa Unii Europejskiej prowadzonych w języku angielskim przez brytyjskich wykładowców także wszelkie materiały niezbędne w toku studiów.

Zajęcia będą miały charakter stacjonarny; spotkanie będą odbywały się w dni powszednie 1-2 razy w miesiącu.

Aby zajęcia mogły się rozpocząć konieczne jest zgłoszenie się minimum 20 osób. Zgłoszenia proszę kierować na adres: dariusz.gibasiewicz@uwm.edu.pl. Więcej informacji możecie Państwo uzyskać także pod adresem britishlawcentre@gmail.com oraz na stronie https://www.britishlawcentre.co.uk/.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 9 maja 2016 roku.

Poniżej prezentujemy program studiów:

YEAR ONE

 

MODULE 1

The English legal system/Introduction to EU law,

 

History of English common law,

Elements of the English constitution; parliamentary supremacy, definition of state constitutional conventions

Sources of Law; Parliamentary legislation, precedent,(both common law and equity)

Practical exercises on how to read a statute and statutory interpretation

Legal Personnel; judiciary, legal professions (qualifications and role)

The jury system

English judicial system; civil courts.

Elements of civil procedure.

Introduction to European Union (EU) law

Impact of EUnion law on a common law system

EU Courts

EU Constitutional and judicial doctrines

Practical exercises on how to read a case/legislation

 

MODULE 2

Criminal law and criminal procedure

 

The Criminal courts

The jury system.

General principles on criminal law

Outline of the criminal legal system

Overview of linked aspects of criminal procedure.

Accessory participation in crimes.

Inchoate offences; attempt, conspiracy and incitement.

Defences

Practical exercises; problem questions and discussion

Law of Homicide; murder, manslaughter

Special defences to murder

Practical exercises and problem questions

Non fatal offences against the person

Criminal damage

Theft and Burglary

Practical exercises and problem questions

 

 

MODULE 3  English contract law

General principles of English contract.

Formation of a valid contract; required elements such as offer and acceptance.

Practical exercises and problem questions

Contents of the contract; terms (express or implied), representations

Sale of Goods Act 1979

Vitiating factors; misrepresentation, mistake, frustration, illegality.

Termination of the contract; breach, by agreement.

Remedies; statutory, common law, equitable.

Contract drafting

Practical exercises and problem questions

This module will include some comparison with other common law systems.

 

MODULE 4

 Elements of tort and trust law.

TORT

Elements of the law of tort

Tort of negligence

Duty of care

Practical exercises

Breach of Duty

Loss

Causation (factual and legal)

Remoteness

Compensation

Practical exercises and problem questions

 

TRUST

What is a trust?

Uses of trust

Family/ Property Trust

Family/ Property trust

Practical exercises and problem questions

(This half module will look at the trust concept and its impact in the common law system providing some comparison with other common law countries)

 

YEAR TWO

 

MODULE 5

EUROPEAN UNION SUBSTANTIVE LAW

Elements of substantive law including:-

Free Movement of Goods, People, Services

Competition law

External policies

Sex discrimination and Equal treatment.

This module will taught through the Socrates method and will emphasise the structures adopted by the Court of Justice to the European Union and its jurisprudence.

 

MODULE 6

BUSINESS AND COMPANY LAW

Choices of business activity in the UK

Comparison, disadvantages and advantages

Introduction to Company law

How to set up a company

Contrast between the private and public company

The constitution of the company

The corporate veil

Legal doctrines affecting the company including the doctrine of ultra vires

Financing of and investing in a company

The personnel of the company

Directors and directors’ duties

Minority protection of shareholders

The Death of the company

 

MODULE 7

INTELLECTUAL PROPERTY

Introduction

Different regulatory systems, global regulation.

The law of Copyright

The law of Trademarks

The law of Patents

Economic torts including the tort of Passing off

 

MODULE 8

INTERNATIONAL TRADE LAW

International Commercial Litigation including the Brussels and Rome Regime.

Other methods of dispute resolution

Inco terms

Banking and financing of international trade transactions UCP 600

Carriage of goods by sea

E-commerce  

 

ASSESSMENT

a) In the first year of the course students will be asked to submit written assignments of circa 2000 words in length for each module. The assignments will mainly adopt a problem based structure and will receive comprehensive guidance and feedback from tutors. Assessment will include one practical contract drafting exercise.

 

b) In the second year of the assessment will be in either assignment form or by written ‘open book’ exams. In addition limited options of pleading drafting and thesis assignments will be offered.

 

blc olsztyn draft promo ad 2016