Ogłoszenia Strona główna

Studia Podyplomowe „Zamówienia Publiczne”

Szanowni Państwo,

 

Miło jest nam poinformować, że zostały uruchomione zapisy na prowadzone w Instytucie Nauk Prawnych PAN Studia Podyplomowe „Zamówienia Publiczne”.

Termin zapisów upływa 16 kwietnia 2021 r. Studia mają charakter dwusemestralny. Zajęcia rozpoczynają się 24 kwietnia 2021 r., a kończą w grudniu 2021 roku. Studia są odpłatne i odbywają się w systemie 9 zjazdów weekendowych (sobotnio-niedzielnych). Zajęcia w zależności od sytuacji epidemicznej mogą się odbywać w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams oraz równocześnie w formie zdalnej i stacjonarnej w Instytucie Nauk Prawnych PAN, w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica) lub w innych obiektach przygotowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Wykłady prowadzone będą przez wybitnych przedstawicieli nauki: pracowników INP PAN z Zakładu Prawa Prywatnego oraz praktyków zamówień publicznych z Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowej Izby Odwoławczej oraz wiodących kancelarii prawnych.

Szczegółowa informacja o Studiach Podyplomowych znajduje się na stronie Instytutu Nauk Prawnych: https://www.inp.pan.pl/ w zakładce Studia podyplomowe „Zamówienia Publiczne” lub pod nr telefonu: 22 657 28 68 / +48 505 041 045 i pod adresem poczty elektronicznej p.ochman@inp.pan.pl.

Ponieważ zależy nam na dotarciu do szerokiego grona zainteresowanych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie niniejszej informacji o nowym kierunku Studiów Podyplomowych INP PAN wśród współpracowników.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Kierownicy Studiów Podyplomowych

„Zamówienia Publiczne”

dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN

dr Robert Siwik INP PAN