Ogłoszenia Strona główna

Studia Podyplomowe „Prawo Ochrony Konsumentów”-II edycja

Publikujemy informację o II edycji Studiów Podyplomowych „Prawo Ochrony Konsumentów”  organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Termin zapisów upływa 18 października 2019 r. Studia mają charakter dwusemestralny. Zajęcia rozpoczynają się 9 listopada 2019 r., a kończą we wrześniu 2020 roku. Studia są odpłatne i odbywają się w systemie 9 zjazdów weekendowych (sobotnio-niedzielnych). Zajęcia odbywać się będą w siedzibie INP PAN w Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72.

Przedsięwzięcie to uzyskało zaszczytne wyróżnienie Prezesa Federacji Konsumentów, który przyznał mu patronat.

Informujemy, że wykłady prowadzone są przez wybitnych przedstawicieli nauki: pracowników INP PAN, Wydziału Prawa i Administracji UW i innych renomowanych uczelni w Polsce oraz wybitnych praktyków.

Szczegółowa informacja o Studiach Podyplomowych znajduje się na stronie Instytutu Nauk Prawnych: https://www.inp.pan.pl/ w zakładce Studia podyplomowe Prawo Ochrony Konsumentów lub pod nr telefonu: 22 657 28 68 / +48 790 800 654 i pod adresem poczty elektronicznej p.ochman@inp.pan.pl.

Prawo Ochrony Konsumentów II edycja