Strona główna

Stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie wniosku do TK dotyczącego przynależności do izb

4 lipca br. Krajowa Rada Radców Prawnych jednomyślnie przyjęła stanowisko, w którym wskazuje na bezzasadność wniosku do Trybunału Konstytucyjnego skierowanego przez grupę posłów, w sprawie o sygn. akt K 6/22, oraz postanowiła zwrócić się do prezesa Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o umożliwienie przedstawienia stanowiska w tej sprawie.

Stanowisko w sprawie wniosku grupy posłów zajęły dziś także wszystkie Rady Okręgowych Izb Radców Prawnych w Polsce oraz NRA i Okręgowe Rady Adwokackie.

Prezes KRRP r.pr. Włodzimierz Chróścik powiedział, że pomoc prawna świadczona przez niezależnych od władz publicznych prawników jest jedną z niezbędnych gwarancji właściwej ochrony praw podmiotowych. Głównym celem działania zarówno radców prawnych, jak i samorządu jest ochrona interesu publicznego. W należycie funkcjonującym systemie wymiaru sprawiedliwości, zapewnianie i zagwarantowanie każdej jednostce możliwości skorzystania z niezależnej pomocy prawnej staje się w konsekwencji jednym z mierników praworządności.

Wniosek o sygnaturze akt K 6/22 zainicjowany przez grupę posłów, których przedstawicielem jest poseł Solidarnej Polski, dotyczy zbadania konstytucyjności przynależności do izby adwokackiej bądź radcowskiej na podstawie miejsca siedziby kancelarii lub zamieszkania.

Krajowa Rada Radców Prawnych, biorąc pod uwagę, że sprawa o sygn. akt K 6/22 rozpoznawana przez Trybunał Konstytucyjny ma istotne znaczenie z punktu widzenia gwarancji ochrony praw i wolności jednostek postanowiła zwrócić się do prezes Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o umożliwienie przedstawienia, w trybie § 31 ust 3 Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego, stanowiska w tej sprawie.

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, powołanym do świadczenia pomocy prawnej na rzecz każdego podmiotu oraz ochrony praw i wolności człowieka oraz obywatela. Ustrój samorządów zawodowych nie może być modyfikowany w sposób, który może naruszać te wolności i prawa oraz zasady ustrojowe państwa. – dodaje Krajowa Rada Radców Prawnych.

Załączniki do pobrania