Dla radców Ogłoszenia Strona główna

Sprawy organizacyjne związane z obchodami XXXV-lecia samorządu radców prawnych i szkoleniem w Lidzbarku Warmińskim.

Uprzejmie informujemy, że uroczystości z okazji obchodów XXXV–lecia powstania samorządu radcowskiego, rozpoczną się w dniu 17 listopada 2017r. o godz. 18.00 w Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim.

Zamek Biskupów Warmińskich położony jest ok. 200 metrów od Hotelu Krasicki. Uroczysta Gala odbędzie się w Sali znajdującej się na I piętrze nazwanej ”Wielkim Refektarzem” (wejście do Sali znajdować się będzie po przeciwległej stronie od wejścia na dziedziniec, szatnia i toalety na parterze). Ze względów organizacyjnych po rozpoczęciu Gali jedyne wejście na Galę prowadzić będzie zewnętrznymi krużgankami dziedzińca.

Z uwagi na wymagane warunki do przechowywania i eksponowania zabytkowych eksponatów muzealnych w pomieszczeniu, w którym odbędzie się Gala panować będzie temperatura ok. 19-20 stopni C.

Po zakończeniu Gali uroczysta część kolacji rozpocznie się o godz. 20:00 w Hotelu Krasicki**** w Lidzbarku Warmińskim.

Kolacja w hotelu podana będzie w dwóch salach:

1) w Restauracji (sala znajduje się na poziomie -1 po lewej stronie od baru)-   dla osób odjeżdżających o godz. 22.15 po uroczystej części kolacji.

2) w sali Dantyszek (sala znajduje się na poziomie -1 po prawej stronie od baru, naprzeciw basenu) – dla osób pozostających na dalszej części szkolenia.

Prosimy o zastosowanie się do tego podziału, albowiem z uwagi na dużą liczbę osób uczestniczących jest to znaczne ułatwienie  organizacyjne.

Oczywiście wszystkie „trasy komunikacyjne” będą wyraźnie oznakowane.

Informacja dla osób zapisanych na wyjazd na uroczystości- wyjazd w dniu 17.11.2017r.:

Odjazd autobusu do Lidzbarka Warmińskiego z Olsztyna o godz. 16.00 sprzed siedziby OIRP w Olsztynie przy ul. Kopernika 10.

Odjazd busa do Lidzbarka Warmińskiego z Ciechanowa o godz. 14.00 z parkingu przed Ratuszem.

Odjazd busa do Lidzbarka Warmińskiego z Ostrołęki o godz. 14.00 z parkingu przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 (dawna gen. A. Gorbatowa).

O godz. 22:15 zorganizowany zostanie transport dla osób nie pozostających na dalszej części szkolenia do Olsztyna, Ostrołęki, Ciechanowa z parkingu Hotelu Krasicki**** w Lidzbarku Warmińskim.

Osobom uczestniczącym w szkoleniu przypominamy, że doba hotelowa rozpoczyna się w piątek 17.11.2017 r. o godz. 16,00.