Ogłoszenia Strona główna

Spotkanie Rady Budowy

W dniu 25.04.2022 roku miało miejsce kolejne – czwarte już spotkanie Rady Budowy w sprawie przebudowy, remontu i zmiany sposobu użytkowania powojskowego budynku przy ul. Artyleryjskiej 3s w Olsztynie na siedzibę naszej Izby.

Roboty budowlane idą pełną parą, zgodnie z harmonogramem prac.

Poniżej przedstawiamy krótką relację fotograficzną: