Strona główna

Spotkanie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Lidzbarku Warmińskim

W dniu 20 lutego br. radca prawny Leszek Sierputowicz wygłosił wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Lidzbarku Warmińskim, którego tematem była praworządność, państwo prawa, relacja obywatel – państwo w świetle Konstytucji. W trakcie wykładu, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób omówiono kwestie praworządności, demokratycznego państwa prawa, w tym gwarancji przestrzegania praw człowieka, różnice między praworządnością formalną i materialną, koncepcje praworządności L.L. Fullera, trójpodział władzy, teorię umowy społecznej oraz konstytucyjne gwarancje nienaruszalności praw człowieka. Spotkanie było również okazją do promocji zawodu radcy prawnego w środowisku lidzbarskich seniorów.