Pomoc Ukrainie Strona główna

Solidarni z Ukrainą!

W ramach zbiórki prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie we współpracy z Uniwersytetem Warmiński-Mazurskim przekazaliśmy dzisiaj produkty pierwszej potrzeby, które następnie zostaną przekazane potrzebującym obywatelom Ukrainy.
Wszystkim darczyńcom dziękujemy za otwarte serca i bezinteresowną pomoc!