W dniu 6 września 2021 roku ślubowanie radcowskie złożył Pan Artur Szynaka, ślubowanie odebrała Dziekan OIRP w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska.