Dla radców Strona główna

Ślubowanie radcowskie 29.10.2018 r.

W dniu 29 października 2018 roku ślubowanie radcowskie złożyła Pani Karolina Kukielska i Pani Izabela Nowicka ślubowanie odebrała Dziekan OIRP w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska.