W dniu 29 kwietnia 2019 roku ślubowanie radcowskie złożył Pan Jacek Wit Lewczuk, ślubowanie odebrała Dziekan OIRP w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska.