Strona główna

Ślubowanie radcowskie 26.03.2021 r.

W dniu 26 marca 2021 roku ślubowanie radcowskie złożyli: Pani Patrycja Katarzyna Kołodziejczyk i Pan Cezary Orłowski ślubowanie odebrała Dziekan OIRP w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska.