Strona główna

Ślubowanie radcowskie 25.05.2018 r.

W dniu 25 maja 2018 roku ślubowanie radcowskie złożyła Pani Magda Dziembowska, ślubowanie odebrała Dziekan OIRP w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska.