W dniu 19 czerwca 2020 roku ślubowanie radcowskie złożył Pan Marek Zbigniew Salamonowicz, ślubowanie odebrała Dziekan OIRP w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska.