W dniu 19 lutego 2021 roku ślubowanie radcowskie złożyła Pani Karolina Stempniewska, ślubowanie odebrała Dziekan OIRP w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska.