Dla radców Strona główna

Ślubowanie radcowskie 18.03.2022 r.

W dniu 18 marca 2022 roku ślubowanie radcowskie złożył Pan Grzegorz Mrozek, ślubowanie odebrała Dziekan OIRP w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska.