W dniu 13 września 2021 roku ślubowanie radcowskie złożyła Pani Karolina Mamińska, ślubowanie odebrała Dziekan OIRP w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska.