Strona główna

Ślubowanie radcowskie 10.03.2023 r.

W dniu 10 marca 2023 roku ślubowanie radcowskie złożyły: Pani Grażyna Bobicz, Pani Anna Oberbek, Pani Beata Olewniczak, ślubowanie odebrała Dziekan OIRP w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska.