Strona główna

Seminarium w Projekcie TRADATA 2 Paryż , 19 września 2022 r.

Szanowni Państwo,

Krajowa Rada Radców Prawnych informuje o dwóch wolnych miejscach na Seminarium w Projekcie TRADATA 2:

Miejsce i data Seminarium: Paryż , 19 września 2022 r.

Temat seminarium:Szkolenie prawników w zakresie prawa ochrony danych w UE

Dziedzina prawa: Prawo ochrony danych osobowych.

Seminarium jest kolejnym w cyklu wydarzeń w ramach TRADATA 2 https://elf-fae.eu/tradata2/   organizowanego przez Fundację Prawników Europejskich i współfinansowanego z środków Programu Sprawiedliwość Unii Europejskiej. Krajowa Izba Radców Prawnych jest partnerem Programu

Uczestnikom przysługuje zwrot do 400 EUR na podróż oraz 300 EUR na koszty utrzymania (hotel, wyżywienie, transport lokalny) w Paryżu

Jednocześnie warunkiem koniecznym do uczestniczenia w seminarium jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

W załączeniu Program wydarzenia

Tych z Państwa, którzy są zainteresowani lub mają pytania dotyczące szczegółów, zapraszamy do kontaktu:

email: komisjazagraniczna@kirp.pl |tel: +48 22 300 86 40

Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 16 września do godz 10.00