Strona główna

Rzecznik MŚP: Konferencja – „Podatki – ubezpieczenia – przedsiębiorczość”

Prawo daninowe było najdynamiczniej zmieniającą się dziedziną w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Kolejne nowelizacje przepisów, w tym tzw. Polski Ład 2022, który obok przepisów podatkowych zmienił także zasady ustalania składki zdrowotnej, pozostawiły przedsiębiorców z wieloma pytaniami.

Dodatkowo od 1 stycznia 2024 roku wprowadzony zostanie, jako obligatoryjny, Krajowy system e-Faktur (KSeF) służący do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Zmiana ta wiązała się będzie z koniecznością wprowadzenia istotnych modyfikacji w systemach finansowo księgowych, jak i zmiany metodologii zakresie prowadzenia rozliczeń VAT.

Wychodząc naprzeciw tym zmianom zapraszamy do udziału w konferencji naukowej organizowanej przez Akademię Bialską Nauk Stosowanych w Białej Podlaskiej oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Tytuł konferencji to: Podatki – ubezpieczenia – przedsiębiorczość. Odbędzie się w dniach 6 -7 marca 2023 r. w Białej Podlaskiej.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców zajmujących się zawodowo tematyką prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych, a więc doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz księgowych.

Tematyka wystąpień będzie dotyczyła między innymi:

Ø             koncepcji „wspólnika iluzorycznego” w spółce z o.o. na gruncie przepisów o ubezpieczeniach społecznych;

Ø             przesłanki ogólnej (funkcjonalnej) wniesienia skargi nadzwyczajnej;

Ø             rozliczania za rok 2022 danin publicznych w zakresie PIT i ubezpieczenia zdrowotnego;

Ø             wprowadzenia krajowego systemu e-faktur (KSEF);

Ø             tzw. dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców.

 

Organizatorzy: Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II i Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Patronaty: Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Okręgowa Izba Radów Prawnych w Warszawie

https://rzecznikmsp.gov.pl/konferencja-podatki-ubezpieczenia-przedsiebiorczosc-6-7-marca-2023-r-biala-podlaska/

2023.01.16 – Program Konferencji w Akademii Bialskiej RMSP i KIDP