Ogłoszenia Strona główna

Ruszyły zapisy na III Kongres Prawników Polskich

Zachęcamy radców prawnych do udziału w Kongresie Prawników Polskich, który odbędzie się 24 czerwca w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. To wydarzenie organizowane przez samorząd radców prawnych, adwokatów, sędziów ze stowarzyszenia Iustitita i prokuratorów zrzeszonych w stowarzyszeniu Lex super omnia. Celem kongresu jest merytoryczna debata na temat praworządności i kondycji wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

 Szczegółowa agenda wydarzenia oraz zapisy są na stronie www.kongresprawnikow.pl. Osoby zainteresowane osobistym udziałem na kongresie w Gdańsku mogą się już rejestrować za pomocą formularza na stronie. Liczba miejsc jest ograniczona. Kongresowe debaty będzie można śledzić również zdalnie, dzięki transmisji online.

Podczas kongresu zostaną zaprezentowane efekty prac organizacji pozarządowych oraz Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej powołanej w 2017 r. Przedstawione zostaną rozwiązania, które mają pomóc zbudować nowoczesne i sprawne sądownictwo. Celami, które przyświecały pracom było przyspieszenie postępowań i szerszy dostęp obywateli do sądu, otwarcie sądów na obywateli, wzmocnienie zaufania do sądownictwa, cyfryzacja procedur sądowych oraz ochrona obywateli przed niepewnością co do ważności wyroku.

Tegoroczny kongres to kolejne wydarzenie tego rodzaju. I Kongres Prawników Polskich odbył się 20 maja 2017 r. w Katowicach. Wzięło w nim udział 1500 przedstawicieli środowisk prawniczych. Podczas pierwszej edycji Kongresu Prawników Polskich dyskusja toczyła się wokół 3 głównych tematów: niezależnego sądu jako gwaranta praw i wolności obywatela, roli profesjonalnych pełnomocników w realizacji praw obywatelskich oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości jako podstawowego prawa człowieka. Drugi kongres odbył się dwa lata później w Poznaniu. Liczni reprezentanci środowisk prawniczych pochylili się nad tematem niezależności sądów i prokuratury i prawem obywateli do sądu. W Poznaniu debatowano również na temat niezależności prawników oraz mowy nienawiści.