Dla radców Strona główna

Rozliczenia-nieodpłatna pomoc prawna

Uprzejmie informuję, że uchwałą KRRP nr 122/IX/2016 z dnia 12 marca 2016 r. zmianie uległy zapisy regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy w zakresie okresów sprawozdawczych – zbiorcze zestawienia należy doręczać dziekanowi OIRP raz na pół roku.

Jednocześnie przypominam o konieczności realizacji zapisów zawartych w § 6 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. zgodnie z którego treścią:
„Radca prawny wyznaczony do udzielania  nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje wykonanie czynności na potrzeby samorządu radcowskiego poprzez doręczenie dziekanowi okręgowej izby radców prawnych półrocznego zbiorczego zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, sporządzonego na podstawie kart nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w par. 1.”
Wzór półrocznego zbiorczego zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej stanowi Załącznik nr 2 do ww. Regulaminu.

Proszę o sporządzenie zestawień z udzielonej pomocy i przedłożenie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu do 15. lipca 2016 za pierwsze pół roku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

uchwała KRRP 97_IX_2015 z 11.09.2015 r.

uchwała KRRP 122_IX_2016 z 12.03.2016 r. dot. zmiany regulaminu

 

Sekretarz Rady

Katarzyna Skrodzka-Sadowska