Dla radców Strona główna

Rozliczenia – nieodpłatna pomoc prawna

Uprzejmie informuję, że na mocy uchwały KRRP nr 278/IX/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy radca prawny zobowiązany jest doręczać dziekanowi OIRP raz na pół roku półroczne zbiorcze zestawienie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wzór półrocznego zbiorczego zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej stanowi Załącznik nr 2 do ww. Regulaminu.

Proszę o sporządzenie zestawień z udzielonej pomocy i przedłożenie kart zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu do 15. stycznia 2017 za drugie pół roku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

 

UCHWAŁA KRRP 278/IX/2016 z dnia 20 lipca 2016 r.