Strona główna

ROK JUBILEUSZOWY NIE TYLKO U NAS!

W piątek 22 kwietnia 2022 r. Dziekan Katarzyna Skrodzka-Sadowska na zaproszenie Pana Mariusza Dobrzenieckiego – Przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uczestniczyła w XXI Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym zaprzyjaźnionej Izby.

Zjazd był nie tylko istotnym wydarzeniem dla członków samorządu z racji zakończenia drugiej kadencji prężnie działającego jej Przewodniczącego Mariusza Dobrzenieckiego i wyborów nowych władz, ale również obchodów XX – lecia istnienia samorządu inżynierów budownictwa.

Pod adresem ustępującego Przewodniczącego usłyszeć było można wiele ciepłych i  serdecznych wypowiedzi i pochwał kierowanych przez parlamentarzystów, władze samorządu województwa, miasta Olsztyna, a także zaprzyjaźnionych przedstawicieli samorządów zawodowych zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskim Forum Zawodów Zaufania Publicznego, którego byliśmy inicjatorem.

Sam Przewodniczący nie krył wzruszenia, symbolicznie „żegnając się” z funkcją i podsumowując swoją dotychczasową pracę na rzecz samorządu inżynierów budownictwa.

Podczas Zjazdu podkreślona została również współpraca z naszym samorządem – na ręce  Dziekana OIRP w Olsztynie Pan Mariusz Dobrzeniecki wręczył Okręgowej Izbie Radców Prawnych – jedną z trzech statuetek – Przyjaciela W-MOIIB, którą prezentujemy na fotografii.

W rozmowach kuluarowych na temat  XX–lecie istnienia samorządu zawodowego inżynierów, a także naszym jubileuszu 40–lecia samorządu radców prawnych, stwierdziliśmy z Koleżankami i Kolegami przedstawicielami samorządów zawodowych,  że działalność samorządowa to pasja… kiedyś już o tym wspominałam… i przekonałam się, że we wszystkich zawodach objawia się tak samo…

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska