Bez kategorii Dla radców Strona główna

Rok 2017 – 35-lecie istnienia Samorządu Radców Prawnych prośba do radców prawnych

Drogie Koleżanki i Koledzy,

W związku z obchodami 35-lecia istnienia Naszego Samorządu rok 2017 jest dla Nas Radców Prawnych szczególny. Stąd powstał w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie pomysł zorganizowania wystawy eksponatów związanych z wykonywaniem Naszego zawodu. Ekspozycja, która zostanie przygotowana, będzie miała również charakter częściowo multimedialny i będzie wystawą o charakterze mobilnym, bowiem będzie ona prezentowana przy okazji wszystkich wydarzeń radcowskich w 2017 roku. Zwracamy się zatem do naszych Koleżanek i Kolegów z ogromną prośbą o użyczenie OIRP w Olsztynie wszelkich pamiątek związanych z historią naszego zawodu, które mogłyby stać się swoistymi eksponatami. Prosimy o dostarczenia takich rzeczy do Biura Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Po zakończeniu wystawy zostaną one Państwu zwrócone. Jednocześnie zwracamy się także z prośbą o przesyłanie na adres mailowy  Biura OIRP w Olsztynie (biuro@oirp.olsztyn.pl) ciekawych opowieści, anegdot oraz opisów sytuacji związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego na przestrzeni ostatnich 35 lat. Także one – w formie multimedialnej – zostaną zaprezentowane podczas planowanej wystawy.

Drogie Koleżanki i Koledzy, uczyńmy wspólnie rok 2017 rokiem niezwykłym jako rok Naszego wspólnego Jubileuszu!

Dziekan Katarzyna Skrodzka-Sadowska