Dla radców Strona główna

Relacja z kongresu prawniczego w Strasburgu

Relacja z kongresu prawniczego w Strasburgu

 

W dniach 12-14 maja 2016 r. odbył się w Strasburgu kongres Federacji Adwokatur Europejskich (FBE) pod nazwą „Prawnik w dialogu z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka”. Przedstawicielem naszej izby w Strasburgu był r.pr. Daniel Janik.

Program kongresu objął globalne podejście do roli i miejsca prawnika w postępowaniu prowadzonym przed Europejskim Trybunałem  Praw Człowieka. Omówione zostały między innymi środki interwencji i podejmowane działania stron postępowania przed.  Prelegentami byli między innymi sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Vice Prezydent tego Trybunału oraz francuscy adwokaci mający szczególny dorobek naukowy i praktyczny w występowaniu w ochronie praw człowieka.

Kongres ten był także świetną okazją do utrzymania relacji z naszymi kolegami
i koleżankami z Europy jak również pozwolił wzmocnić polską (olsztyńską) pozycję
w strukturach FBE. Radca prawny Daniel Janik został członkiem IT Commision of FBE (Komisja Nowych Technologii).

Radca prawny Daniel Janik

004 006 008 009