Ogłoszenia Strona główna

Konkurs radcowska pocztówka z wakacji – przedłużony termin nadsyłania prac do 30 września 2021 r.

Komisja Zagraniczna KRRP przygotowała specjalny konkurs dla wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy także podczas urlopu lubią podejmować wyzwania. Tym razem jest to wyzwanie kreatywne i polega na zrobieniu zdjęcia, grafiki, kolażu lub rysunku, który połączy wakacje z wykonywanym zawodem. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy przesłać swoją „Pocztówkę z wakacji” oraz niezbędne informacje do dnia 30 września 2021 r. do godziny 24.00 na adres poczty elektronicznej pocztowkazwakacji@kirp.pl Na zwycięzców czekają nagrody.

Projekty konkursowe powinny zawierać elementy związane z zawodem radcy prawnego lub symboliką związaną z zawodem radcy prawnego, samorządem radcowskim, działaniami samorządowymi lub miejscami związanymi z wymiarem sprawiedliwości. Mogą to być elementy takie jak niebieski żabot, niebieski parasol, logotyp KIRP, budynek sądu, siedziba kancelarii, nazwa miejscowości nawiązująca do wymiaru sprawiedliwości itd.

Nagrody w Konkursie przyznane zostaną w następujących kategoriach:

Nagrody indywidualne

  • „POZDROWIENIA Z WAKACJI” – projekty o tematyce dowolnej zawierające elementy wymienione powyżej nawiązujące do symboliki zawodu.
  • „VOYAGE, VOYAGE” – projekty zawierające elementy zagraniczne takie jak charakterystyczne miejsce, zagraniczna fauna, flora, symbolika z oraz elementy wymienione powyżej nawiązujące do symboliki zawodu.

Nagroda dla Okręgowej Izby Radców Prawnych z największą liczbą pocztówek – W konkursie automatycznie udział biorą również wszystkie te Okręgowe Izby Radców Prawnych, których radcowie prawni lub aplikanci radcowscy wezmą udział w konkursie. Wygrywa ta, której członkowie najliczniej nadeślą projekty konkursowe.

Komisja konkursowa powołana przez organizatora wybierze po dwa zwycięskie projekty oraz przyzna po dwa wyróżnienia w obu kategoriach indywidualnych oraz ustali, na podstawie liczby projektów zgłoszonych z poszczególnych OIRP, zwycięzcę w kategorii „Okręgowa Izba Radców Prawnych z największą liczbą pocztówek”. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 września 2021 roku. Laureaci zostaną powiadomieni dodatkowo poprzez wiadomość email.

Nagrodami w Konkursie są m.in. tablety graficzne, a dla zwycięskiej OIRP 50 koszulek z nadrukiem wybranego projektu z Izby.

Ważne! Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden projekt konkursowy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać w formie pliku w formacie .jpg lub .pdf wraz z podaniem w treści wiadomości e-mail danych uczestnika: imienia, nazwiska, oznaczenia OIRP i danymi kontaktowymi, kategorii konkursowej oraz do 300 słów opisu projektu, w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r. do godziny 24.00 na adres poczty elektronicznej pocztowkazwakacji@kirp.pl. Jeśli projekt zawiera wizerunki osób wymagane jest dołączenie do zgłoszenia zezwolenia na utrwalenie oraz rozpowszechnianie wizerunku przez KIRP, które można pobrać na dole strony. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu, który dostępny jest tutaj oraz do pobrania poniżej.