Dla radców Strona główna

Radcowie prawni (dotyczy osób, które zgłosiły gotowość prowadzenia obron karnych z urzędu na terenie poszczególnych sądów rejonowych)

Na podstawie § 4 Rozporządzenia MS z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym / Dz.U. z 2015r, poz. 920 /, OIRP w Olsztynie powinna do dnia 25 listopada 2019r. przesłać do Sądu Rejonowego  w Olsztynie listę radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym, mających siedzibę zawodową na obszarze właściwości  Sądu Rejonowego w Olsztynie którzy będą pełnić dyżury jako obrońcy w postępowaniu przyspieszonym (sądy 24 godzinne) w roku 2020.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy  o wskazanie, w których dniach w  roku 2020 są  Państwo gotowi pełnić dyżur (telefoniczny) jako obrońcy w postępowaniach przyspieszonych, zwrotną pocztą na adres: biuro@oirp.olsztyn.pl

Zgłoszenia do dnia 22 listopada 2019r.

 

Potrzebne dane:

Nazwisko i imię:

Adres o doręczeń:

Numer telefonu zapewniającego stały kontakt telefoniczny z adwokatem lub radcą prawnym pełniącym dyżur :

Numer Faxu:

Adres mailowy:

Okres pełnienia dyżuru, daty i godziny:

Sąd Rejonowy , miejscowość: