Dla radców Strona główna

„Radca prawny w czasach pandemii”- konkurs na spot filmowy-przedłużony termin

„Radca prawny w czasach pandemii”

KOMISJA INTEGRACJI KRRP

ogłasza konkurs na spot filmowy.

 

 

Masz pomysł na krótki film telefonem? Od dawna myślisz, żeby go zrealizować? Nie zwlekaj! Czekamy na Twoją mini-produkcję, która docelowo zostanie zaprezentowana w filmie promującym zawód radcy prawnego wykonywany w okresie pandemii koronawirusa, pokazującym naszą aktywność w pracy i w domu. Dla najlepszych trzech spotów przewidziane są nagrody rzeczowe!

 

Kto może wziąć udział w Konkursie?

 

Konkurs skierowany jest dla wszystkich radców prawnych, którzy co najmniej w dniu zgłoszenia swojego udziału są wpisani na listę radców prawnych. Każdy z Uczestników Konkursu może zgłosić więcej niż jeden spot.

 

Kiedy i w jaki sposób?

 

Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 10 czerwca 2020 r., o zachowaniu terminu decyduje data przesłania. Wykonany spot z dopiskiem w temacie wiadomości „Konkurs na spot filmowy KIRP” należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sito@kirp.pl wraz z imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem wpisu oraz danymi kontaktowymi osoby zgłaszającej.

 

 

Wytyczne:

 

W naborze przyjmowane są prace wykonane w różnych technikach i o dowolnej tematyce. Jedynym ograniczeniem i wymogiem jest czas – każdy z nadsyłanych filmów nie może przekroczyć 30 sekund. Zadaniem konkursowym jest samodzielne nakręcenie materiału filmowego nagranego telefonem w pionie lub wykonanie zdjęcia telefonem w pionie.

 

Kryteria oceny:

 

Zebrane propozycje będą rozpatrywane przez członków Komisji Integracji KIRP, którzy wezmą pod uwagę zgodność tematu spotu z tematyką Konkursu i jego założeniami, oryginalność podejścia do tematu i pomysł na spot, kreatywność, trafność przekazu oraz wartość artystyczną i techniczną.

 

Co jest ważne?

 

Ważną cechą całego przedsięwzięcia jest pokazanie prawdziwych uczuć autorów – radców prawnych i ich najbliższych. Przygotowując materiał filmowy w formie video-relacji zależy nam, żeby na ujęciach znajdowały się osoby, które są uśmiechnięte, zaciekawione, będące w dobrym humorze. Liczą się emocje – wywołanie zainteresowania i interakcji odbiorcy. Zamknąć film w kilkudziesięciu sekundach to nie lada wyzwanie…

 

 

Regulamin Konkursu dostępny jest w pliku do pobrania na stronie www.kirp.pl

regulamin-konkursu-radca-prawny-w-czasach-pandemii

 

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie. Uwolnij wyobraźnię i zmierz się z czasem!