Dla radców Strona główna Szkolenia

Przypomnienie o kończącym się w 2017 roku cyklu szkoleniowym

Wypełniając ustawowe zadanie koordynacji doskonalenia zawodowego ( art. 60 pkt. 7 ustawy o radcach prawnych) uprzejmie przypominamy, że rok 2017 jest ostatnim w trzyletnim cyklu szkoleniowym 2015 – 2017, w którym radca prawny wykonujący zawód jest zobowiązany uzyskać 40 punktów szkoleniowych lub liczbę proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu. Jest to sposób wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego wynikający z par. 7 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. zm. Uchwałą Nr 119/IX/2016 KRRP z dnia 12 marca 2016 r. (tekst jednolity: Uchwała Nr 282/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r.).

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich radców prawnych do korzystania ze szkoleń zaplanowanych w roku 2017.

Do pobrania : Plan szkoleń na I półrocze 2017r.

 

Wicedziekan

Michał Korwek