Dla radców Ogłoszenia Strona główna

Przypomnienie o kończącym się trzyletnim cyklu szkoleniowym 2015-2017

Wypełniając ustawowe zadanie koordynacji doskonalenia zawodowego ( art. 60 pkt. 7 ustawy o radcach prawnych ) uprzejmie przypominamy, że rok 2017 jest ostatnim w trzyletnim cyklu szkoleniowym 2015 – 2017, w którym radca prawny wykonujący zawód jest zobowiązany uzyskać 40 punktów szkoleniowych lub liczbę proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu. Jest to sposób wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego wynikający z par. 7 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. zm. Uchwałą Nr 119/IX/2016 KRRP z dnia 12 marca 2016 r. (tekst jednolity: Uchwała Nr 282/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r.).

Informacje na temat zdobytych punktów można sprawdzić  logując się w Extranet dla radców prawnych, telefonicznie pod numerem 89 527 98 63 lub mailowo: biuro@oirp.olsztyn.pl

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich radców prawnych do korzystania ze szkoleń zaplanowanych w II półroczu 2017 r., organizowanych zarówno przez OIRP w Olsztynie, jak i KIRP w Warszawie ( w tym szkolenia e-learningowe).

Michał Korwek

Wicedziekan OIRP w Olsztynie