Fundacja Radców Prawnych IUS Przekaż 1% podatku Strona główna

Przekaż 1% swojego podatku na rzecz naszej Fundacji!!!!

Przekaż 1% swojego podatku na rzecz naszej Fundacji!!!!

Fundacja Radców Prawnych „IUS” z siedzibą w Olsztynie

KRS 0000508005

 

Fundacja Radców Prawnych IUS z siedzibą w Olsztynie działa od 25.06.2014 r. i jest Organizacją Pożytku Publicznego od grudnia 2017 roku. Fundatorem jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie.

 

Zarząd Fundacji zwraca się z prośbą do wszystkich o wsparcie i pomoc w realizacji tych celów dla których Fundacja została powołana.

Celem Fundacji jest m.in:

-ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna w szczególności dla inwalidów i osób niepełnosprawnych radców prawnych i aplikantów radcowskich i ich rodzin, niesienie pomocy materialnej, prowadzenie działalności charytatywnej w celu poprawy warunków życia na rzecz radców prawnych i aplikantów radcowskich i ich rodzin, w szczególności tych, którzy pozostają w niedostatku lub w trudnej sytuacji życiowej oraz ich rodzin, a zwłaszcza w zakresie materialnym, edukacyjnym oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

– działalność na rzecz radców prawnych i ich rodzin w wieku emerytalnym.

Aby przekazać 1% swojego podatku należy

po wyliczeniu podatku za 2020 rok w ostatnich rubrykach zeznania wpisać:

Fundacja Radców Prawnych „IUS” z siedzibą w Olsztynie

KRS 0000508005

 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!!!!

 

Prezes Fundacji Radców Prawnych IUS

Michał Korwek

 

 

Działania Fundacji Radców Prawnych IUS w 2020 r.:

W 2020 roku Fundacja zorganizowała i przeprowadziła zbiórkę pieniężną w czasie corocznego Balu Prawnika, zebraną kwotę przekazaliśmy na konto olsztyńskiej Fundacji „Przyszłość dla dzieci”.

W związku z pandemią wywołaną przez wirus SARS-COV-2 Fundacja udzieliła wsparcia szpitalom zakaźnym-jednoimiennym, które zajmują się leczeniem osób  chorych na covid-19.

Wsparcie Fundacji otrzymały m.in.:

Szpital Wojewódzki w Ciechanowie -10000,00 zł

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce – 10000,00 zł

Szpital w Ostródzie – 10000,00 zł

Szpital Dziecięcy w Olsztynie – 2500,00 zł

Szpital Pulmonologiczny w Olsztynie – 2500,00 zł

Szpital Miejski w Olsztynie – 2500,00 zł

Szpital Wojewódzki w Olsztynie -2500,00 zł

Fundacja przekazała też środki pieniężne w wysokości 1700,00 zł na fundusz interwencyjny walki z koronawirusem Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

Fundacja zakupiła i przekazała:1600 maseczek i 100 litrów płynu do mycia rąk  do placówek szpitalnych w Lidzbarku Warmińskim, Płońsku i Wyszkowie oraz Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach.

 

Fundacja prowadziła również akcję pomocy w zakresie dostarczania podstawowych, codziennych produktów i leków seniorom radcom prawnym, radcom prawnym i aplikantom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom, osobom przebywającym na kwarantannie.

 

W 2020 roku Fundacja zajęła się także dystrybucją soków dostarczonych przez Fundację Radców Prawnych „Subsidio venire” dla radców prawnych seniorów.

 

Prezes Fundacji skierował do wszelkich podmiotów walczących z pandemią koronawirusa, m.in.: szpitali, domów pomocy społecznej, domów opieki informację do wykorzystania na ich stronach internetowych,  która ułatwi kontakt z placówką w celu udzielania jej wsparcia w walce z pandemią. W przypadku darowizn rzeczowych przekazał podstawowy wzór umowy darowizny rzeczowej oraz protokół odbioru.